Als MfN- register mediatior ben ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit houdt in dat, indien uw inkomen onder bepaalde inkomensgrenzen ligt, ik voor u een toevoeging (subsidie) mag aanvragen. Ik word dan als mediator aan u “toegevoegd” en de overheid keert mij hiervoor een vergoeding uit. Zelf betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor mediation is minimaal en zelfs aanzienlijk lager dan de eigen bijdrage die u betaalt voor een advocaat.

De aanvraag tot toevoeging (subsidie) wordt door mij ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org). De RvR beoordeelt op basis van uw inkomen en uw vermogen of u voor toevoeging (subsidie) in aanmerking komt. Ook de aard van het geschil speelt een rol. Zo wordt niet voor alle geschillen rechtsbijstand verleend. Het financieel belang kan hierbij soms ook een rol spelen.

Mensen met een toevoeging (subsidie) hoeven tevens minder griffierecht te betalen. Griffierecht kunt u zien als administratiekosten die in rekening worden gebracht door de rechtbank. De hoogte van die kosten verschillen per jaar

Als u voor mediation kiest kan het zijn dat de ene partner wel en de andere partner niet voor toevoeging (subsidie) in aanmerking komt. De één heeft dan een hoger inkomen en komt daardoor niet in aanmerking.

Aan de ander die niet voor toevoeging (subsidie) in aanmerking komt zal dan de tijd die aan de mediation besteed wordt in rekening worden gebracht tegen de helft van het gebruikelijke tarief.

Indien een toevoeging (subsidie) niet mogelijk is, bedraagt mijn uurtarief € 160,00 per uur exclusief btw.
Indien één van partijen recht heeft op een toevoeging, betaalt de andere partij de helft van het genoemde uurtarief.

Indien het een zakelijke mediation betreft zoals bijvoorbeeld een arbeidsmediation dan gelden andere tarieven. Vraagt u hiervoor naar de mogelijkheden.

Daarnaast werk ik samen met advocaten, notarissen en financieel planners. Op deze manier kan ik, indien nodig, een beroep doen op extra expertise. Zo blijft mijn onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid als mediator gewaarborgd.