Kinderalimentatie

Contact opnemen

Over kinderalimentatie is een hoop geschreven. Weet u bijvoorbeeld wat uw kind of uw kinderen nu kost/kosten per maand? En hoe maakt u nu afspraken over de verdeling van deze kosten in het ouderschapsplan?

In de wet staat hier weinig tot niets over genoemd. In de praktijk wordt hiervoor aansluiting gezocht bij de 'trema normen'. Deze normen en tabellen van het Nibud worden door de Rechtbank gebruikt bij het vaststellen van de kinderalimentatie.

Door gebruik te maken van deze norm komt de Rechtbank tot een bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder in de vorm van kinderalimentatie zou moeten voldoen.

Een andere manier is het kiezen voor een 'kinderrekening'. De dagelijkse kosten zijn dan voor iedere ouder zelf en de extra kosten (de zogenaamde verblijfsoverstijgende kosten) worden vanaf deze 'kinderrekening'voldaan. Iedere ouder maakt daar maandelijks een bedrag naartoe over.

Iedere ouder draagt in deze situatie zelf de dagelijkse kosten als voor voeding en toiletmiddelen in de tijd waarin de kinderen bij hem/haar verblijven. Verblijfsoverstijgende kosten worden vanaf een speciaal daarvoor te openen bankrekening voldaan.

De hoogte van ieders bijdrage wordt bepaald naar rato van inkomen en draagkracht. Vaak wordt dan ook de kinderbijslag op deze rekening gestort.

U dient wel goede afspraken te maken over welke kosten er van deze 'kinderrekening'er mogen worden voldaan.

Afwijken van de gangbare trema normen kan voor problemen zorgen op het moment waarop de kinderalimentatie moet worden gewijzigd. Afzien van kinderalimentatie is niet rechtsgeldig. Daarnaast gaat kinderalimentatie vóór het recht op partneralimentatie.

Indien er iets moet worden aangepast in het bedrag van de kinderalimentatie dan kan dat als bijvoorbeeld de zorgregeling anders wordt of het inkomen van één van de ouders wijzigt. Het is dan handig een herberekening te doen op basis van nieuwe omstandigheden en gegevens en de nieuwe afspraak op te nemen in een aangepast ouderschapsplan.

 

shutterstock_670960993