Mediation is een vorm van (echtscheidings)bemiddeling waarbij een onpartijdige neutrale derde, in dit geval ik als mediator, u als partijen helpt bij het zoeken naar een oplossing voor uw geschil. Ik begeleid de communicatie en mogelijk verdere onderhandelingen om vanuit, wat wérkelijk voor u belangrijk is tot een gezamenlijk gedragen tot een gezamenlijk besluit te komen.  Bovendien zoeken wij via mediation naar de voor u allebei meest optimale uitkomst. Omdat deze vorm van bemiddeling in de praktijk leidt tot betere en snellere resultaten wordt echtscheidingsbemiddeling / mediation steeds vaker ingezet als vorm van oplossen van geschillen. Mediation is zelfbeschikking. U houdt zelf controle over het proces. Ik als mediator heb hier een begeleidende rol en ben neutraal, onpartijdig en transparant.

Naast bemiddeling in echtscheidingen en familiezaken wordt mediation ook toegepast in arbeidszaken, overheidszaken, burengeschillen en strafzaken.

Meester Mediation is gespecialiseerd in familiezaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • echtscheiding;
  • de beëindiging van een samenwoning;
  • de ontbinding van een geregistreerd partnerschap (met kinderen);
  • de beëindiging van een geregistreerd partnerschap (zonder kinderen);
  • het treffen of aanpassen van zorgregeling of omgangsregeling;
  • het vaststellen of wijziging van kinderalimentatie;
  • het vaststellen of wijziging van partneralimentatie.

De bedoeling is dat u samen tot afspraken komt die voor beide partijen voldoende draagvlak hebben en daardoor ook uitvoerbaar zijn. Ik als mediator begeleidt u hierin tijdens het hele traject, helpt u tijdens de gesprekken met elkaar te communiceren en daarbij uw belangen inzichtelijk te maken. Ik  informeer u op een objectieve wijze en kan de afspraken voor u vastleggen in een overeenkomst.

Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid. Middels mediation houdt u zelf de regie en komt u tot bindende afspraken waar u samen achter staat.

Afspraken worden pas bindend op het moment waarop u daar allebei mee instemt en deze zijn vastgelegd in een door u beiden ondertekende overeenkomst (bijvoorbeeld het convenant of ouderschapsplan).

Ook als het niet lukt om tot afspraken te komen kan later, bijvoorbeeld in een procedure, geen beroep worden gedaan op dat wat tijdens de mediation is besproken, naar voren is gebracht of is voorgesteld. Om deze vertrouwelijkheid te waarborgen is een geheimhoudingsclausule opgenomen in de mediationovereenkomst die u, samen met mij ondertekend voordat het eerste mediationgesprek plaatsvindt. De geheimhouding blijft ook in stand nadat de mediation is afgerond.

Scheiden met een mediator is vaak aanzienlijk goedkoper, maar is met name voor veel mensen prettiger en persoonlijk, Het mediationtraject is informeel, vertrouwelijk en biedt mogelijkheden om tot echtscheiding of een afronding van de relatie te komen op de manier die bij u past.