Ouderschapsplan

Contact opnemen

In het ouderschapsplan worden de afspraken die u maakt voor de kinderen maken vastgelegd. Een ouderschapsplan is verplicht gesteld in echtscheidingsprocedures.

U heeft een grote mate van vrijheid bij de invulling van het ouderschapsplan, echter een aantal onderdelen zijn daarbij verplicht gesteld zoals afspraken en informatie over:

 • ouderlijk gezag en de hoofdverblijfplaats van de kinderen
 • de zorgverdeling of omgangsregeling
 • op welke wijze de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen worden gedeeld;
 • de manier waarop jullie samen belangrijke beslissingen nemen voor de kinderen;
 • op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het invullen van de afspraken.

Naast de hierboven genoemde verplichte onderdelen is het raadzaam afspraken in het ouderschapsplan te maken over de volgende onderwerpen:

 • regelingen voor de vakanties en feestdagen;
 • de manier waarop, en waar, de verjaardagen van de kinderen (en de ouders) worden gevierd;
 • introductie van eventuele nieuwe partners;
 • ouderavonden op school en informatieverstrekking vanuit school;
 • bijdragen voor de kinderen vanaf het moment waarop zij 18 jaar worden;
 • een bijdrage voor kinderen van 21 jaar en ouder, zolang zij een studie volgen,

Ik neem het ouderschapsplan stap voor stap met u door en zal de afspraken die u maakt vastleggen in het ouderschapsplan.

 

shutterstock_1338776990